Edukacija pod nazivom "Dizajniranje solarnih automobila" održana je od 8. do 12. siječnja 2013. u Topuskom. Edukaciju, namijenjenu mentorima škola partnera projekta, vodio je poznati dizajner prvog električnog automobila Igor Jurić koji je tom prigodom održao predavanje iz izrade i dizajniranja solarnih automobila. Vježbe iz solarne tehnologije održala je Maja Maratović s ciljem da se mentorima objasni stvarni fotonaponski sustav, temeljni izvor energije za pokretanje solarnog automobila. Tijekom vježbi, koje su rađene po koracima, obuhvaćen je cijeli niz mjerenja na ćelijama (serijski i paralelni spoj fotonaponskih ćelija, premosna (bypass) dioda i dr.).      U neslužbenom dijelu edukacije predavači i mentori izmjenjivali su dosadašnja iskustva, ideje i prijedloge vezane za konačni cilj projekta.
08.01. do 12.01.2013 U Topuskom održana edukacija iz dizajniranja solarnih automobila
Glavne aktivnosti u projektu
S   ELA Konferencija Radionica - projektiranje solarnih automobila Studijsko putovanje Ljetna škola dizajniranja solarnih automobila Utrka solarnih automobila Završna konferencija
Radionica - projektiranje solarnih automobila