Strukovna škola Vice Vlatković Zadar
S   ELA
Strukovna škola Vice Vlatković Zadar Ekipu čine učenici Jakov Denona (voditelj tima), Nikola Žilić, Marko Raspović, Ante Nekić, Petar Kladarić, Krešimir Nakić, Robinson Duhanaj, Nikola Vidošević, Leonardo Sutlović i Marko Brzoja te mentor Ante Ivanac i zamjenik mentora Branimir Vukić.
Tehnička škola Sisak Srednja strukovna škola Velika Gorica Strukovna škola Vice Vlatković Zadar Elektrotehnička i prometna škola Osijek Tehnička škola Kutina