PROJEKT
NASLOVNICA
O nama
Projekt
Galerija
Kontakt
VIJESTI
SOELA   -   Solarni   električni   automobil   Tehnička   škola   Sisak   Sisačko   -   moslavačka   županija,   Srednja   strukovna   škola   Velika   Gorica,   Tehnička škola   Kutina,   Srednja   škola   Vice   Vlatkovića   Zadar,   Elektrotehnička   i   prometna   škola   Osijek,   Hrvatski   zavod   za   zapošljavanje   -   Područna služba Sisak Projekt   će   trajati   12   mjeseci   i   to   od   21.09.   2012.   do   21.09.2013.   godine.   -   Razvoj   novih   inovativnih   izvannastavnih   aktivnosti   kojima   se   potiče primjenu   obnovljivih   izvora   energije   za   napajanje   vozila.   -   Primjena   novih   metoda   za   obrazovanje   učenika,   koja   će      im   dati   specifična   znanja kako    bi    bili    konkurentniji    na    tržištu    rada.    -    Poboljšati    standard    realizacije    praktične    nastave    atraktivnim    programom    izrade    solarnog električnog   automobila.   -   Stvoriti   osnovne   tehničke   uvjete   za   pokretanje   novih   kurikuluma   u   području   primjene   obnovljivih   izvora   energije.   - Poticati   tehničke   strukovne   škole   u   razvoju   i   primjeni   novih   i   suvremenih   znanstvenih,   tehničkih   i   inovativnih   dostignuća   u   redovne   aktivnosti        odgoja   i   obrazovanja.   -   Na   taj   način   stvaraju   se   preduvjeti   za   modernizaciju   postojećih   školskih   kurikuluma   i   stvaranje   potpuno   novih   koji prate   svjetski   tehnološki   napredak.   -   Povećanje   kompetencija   i   znanja   nastavnika   i   učenika   u   području   energetske   učinkovitosti   i   obnovljivih izvora   sunčeve   energije.   -   Povećanja   kompetencija   i   znanja   nastavnika   u   razvoju   i   primjeni   pogonskih   elemenata   za   vozila   budućnosti.   - Promoviranje   primjene   solarne   energije.   -   Izrada   solarnog   električni   automobil   napajanog   iz   fotonaponskih   modula   u   jednoj   školskoj   godini   - Praktična   realizacija   plana   za      za   smanjenje   emisije   CO   2   -   Program   izrade   solarnog   električnog   automobila   je   posebno   atraktivan   u promidžbi   škole   i   odličan   razlog   učenika   osmih   razreda   za   upis   u   prvi         razred   u   narednoj   školskoj   godini.         -   Izbor   učenika   zainteresiranih   za praktičnu   primjenu   solarne   energije   za   pogon   vozila.   Odabirom   učenika   formira   se   ekipa   za   realizaciju   projekta.         Ekipa   treba   osmisliti, projektirati   i   izraditi   solarni   električni   automobil   od   zadanih   osnovnih   tehničkih   elemenata.   -   Nabavka   potrebne   opreme   za   izradu   solarnog automobila   i   didaktičku   opremu   za   učenje.            Škole   partneri   dobivaju   potpuno   iste   dijelove   solarnog   električnog   automobila   i   njihov   zadatak   je izrada   solarnog   automobila   u   tekućoj   školskoj   godini   u         okviru   praktične   nastave   učenika.   -   Nabavka   električnog   automobila   serijski proizvedenog.   Električni   automobil   će   služiti   u   edukativne   svrhe   i   za   razvoju   novog   kurikuluma.   -   Organizacija   stručne   radionice   za   mentore. Osnovni   cilj   radionice   je   da   mentori   usvoje   osnovna   stručna   znanja   o   projektiranju   automobila   i   praktičnoj         primjeni   fotonaponskih   sustava. Fotonaponski   sustav   je   temeljni   izvor   energije   za   pokretanje   solarnog   automobila.   Stručna   radionica   za   mentore   će   se         organizirati   u Topuskom   krajem   listopada   2012.   godine.   -   Organizacija   studijskog   posjeta   tvornici   električnih   automobila   i   posjet   Sajmu   automobila   u Ženevi.   Studijski   posjet   je   planiran   za   mentore   i         partnere   koji   aktivno   sudjeluju   u   realizaciji   projekta-solarni   električni   automobil.   Realizacija studijskog   posjeta   planirana   je   za   ožujak   2013.         godine.   -   Organizacija   ljetne   škole   projektiranja   automobila   i   solarne   tehnologije   za   učenike. Ljetna   škola   je   planirana   za   učenike   iz   svih   5   škola   partnera   u         projektu.   Realizacija   ljetne   škole   je   planirana   za   lipanj   2013.   godine   u   Zadru. Učenici   će   kroz   radionice   usvojiti   teoretska   i   praktična   znanja   iz   područja:         projektiranje   električnih   automobila,   praktična   primjena   solarne tehnologije   i   električni   pogon   za   različite   vrste   vozila   nove   generacije.   -   Organiziranje   utrke   solarnih   električnih   automobila.   Završna   aktivnost projekta   je   organizacija   utrke   5   solarnih   električnih   automobila.   Utrka   će   se         organizirati   u   Gradu   Sisku   i   u   Parku   prirode   Lonjsko   Polje.   Utrka treba   biti   tradicionalno   događanje   i   po   završetku   projekta   jer   se   na   atraktivan   način         promovira   primjena   solarne   energije,   a   time   i   zaštita okoliša.
pratite nas uživo